Skip navigation

Browsing by Author Tkacz, Sławomir

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Legislative Materials as the Legislator’s Voice in the Discourse on Legal PrinciplesBielska-Brodziak, Agnieszka; Tkacz, Sławomir
2010Monografia Jarosława Wyrembaka "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" w perspektywie teoretycznoprawnejBielska-Brodziak, Agnieszka; Tkacz, Sławomir
2005O etyce prokuratoraTkacz, Sławomir
2005O pozytywności i oficjalności prawa w teorii Leona PetrażyckiegoTkacz, Sławomir
2020O prawie oficjalnym i prawie nieoficjalnym w teorii Leona PetrażyckiegoTkacz, Sławomir
2018O przesłuchaniu pokrzywdzonych przestępstwami z art. 197-199 k.k. Studium z zakresu stosowania prawaTkacz, Sławomir
2015O tym czy nauka jest podmiotem tworzącym prawaTkacz, Sławomir
2017Prawo a wartości w teorii prawa Józefa NowackiegoTkacz, Sławomir
2020Problematyka praworządności w teorii prawa Kazimierza OpałkaTkacz, Sławomir; Tobor, Zygmunt
2018Profesor Józef Nowacki jako pozytywistaTkacz, Sławomir
2019Słowo wstępneTkacz, Sławomir
2020Słowo wstępneTkacz, Sławomir; Tobor, Zygmunt
2018Teoria normy prawnej Szymona Rundsteina : założenia wyjścioweTkacz, Sławomir
2018Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności : uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r.Tkacz, Sławomir
2019Using Legislative History in Interpreting Polish Law Example of Changes in Uderstanding Principles of Law Durig the Transition PeriodBielska-Brodziak, Agnieszka; Tkacz, Sławomir
2022Uwagi na temat aksjologicznego wymiaru Konstytucji RP z 1997 r. i jej wykładni w świetle prac Profesora Piotra WinczorkaTkacz, Sławomir; Tobor, Zygmunt
2018What is offered to the modern science by Leon Petrażycki? : (following three descriptions of legal principles)Tkacz, Sławomir
2019Zamiast zakończenia : o tym dlaczego prawnicy nie są „bogami”…Tkacz, Sławomir
2020Zasada nullum crimen sine lege jako źródło poszukiwania językowej granicy wykładni prawa karnego?Tkacz, Sławomir
2018Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnychBielska-Brodziak, Agnieszka; Tkacz, Sławomir