Skip navigation

Browsing by Author Zachariasiewicz, Maciej

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowymZachariasiewicz, Maciej
2007Dorozumiany wybór prawa : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., IICKN 1077/00, niepubl. [niepublikowany]Zachariasiewicz, Maciej; Żarnowiec, Łukasz
2007Europeizacja prawa prywatnego : II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katowice-Wisła (28- 30.09.2006) - sprawozdanieZachariasiewicz, Maciej
2010Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczymZachariasiewicz, Maciej
2012Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną - skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowymPopiołek, Wojciech; Zachariasiewicz, Maciej
2007Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymiZachariasiewicz, Maciej
2016Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowymZachariasiewicz, Maciej
2015Uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatutyPazdan, Jadwiga; Zachariasiewicz, Maria-Anna; Pazdan, Maksymilian; Świerczyński, Marek; Zachariasiewicz, Maciej; Kurowski, Witold; Pacuła, Krzysztof
2013W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)Pazdan, Maksymilian; Jagielska, Monika; Kurowski, Witold; Świerczyński, Marek; Zachariasiewicz, Maria-Anna; Zachariasiewicz, Maciej; Żarnowiec, Łukasz
2010Wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) dotyczące stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych : rezolucja 2/2002Zachariasiewicz, Maciej