Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMyga-Piątek, Urszula-
dc.date.accessioned2019-07-25T05:32:48Z-
dc.date.available2019-07-25T05:32:48Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationM. Gajos, M. Styblińska (red.), "Geoinformation challenges" (S. 171-180). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn83-918826-4-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10032-
dc.description.abstractTurystyka staje się obecnie powszechnym zjawiskiem społecznym. Jest to jednocześnie najbardziej prężnie rozwijający się sektor usług. Ruch turystyczny jest także zjawiskiem globalnym o ogromnych konsekwencjach dla środowiska przyrodniczego i procesow zagospodarowania przestrzennego. Do niedawna w polu zainteresowania dyscyplin naukowych zajmujących się ruchem turystycznym m.in. geografii turyzmu i nauk ekonomicznych znajdowały się prawie wyłącznie treści związane z analizą korzyści finansowych płynących z rozwoju tego sektora gospodarki, zarówno w ujęciu regionalnym jak i globalnym. Po okresie stabilnego wzrostu turystyka przezywa obecnie prawdziwy boom. Oprócz wielu dobrodziejstw w sferze ekonomicznej, ruch turystyczny wywołuje wielkie i często nieodwracalne, negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym i krajobrazie. Niniejszy artykuł omawia możliwość zastosowania metod GIS do rejestracji i oceny wpływu turystyki na poszczególne komponenty środowiska naturalnego oraz analizuje korzyści płynące ze sposobu kartowania tych zmian dla zarządzania ruchem turystycznym. Numeryczne bazy danych, ich kompatybilność, powszechność i dostępność w sieci może być sposobem na kontrolę i regulację, a może nawet ograniczenie ruchu turystycznego w wielu regionach, w których ruch przyjezdnych przekroczył zarówno pojemność jak i chłonność turystyczną.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectGIS methodspl_PL
dc.subjecttourist demand and capacitypl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectmetody GISpl_PL
dc.subjectchłonność i pojemność turystycznapl_PL
dc.titleNeed for applying GIS methods for registering and evaluation of the impact of tourism on the natural environment, landscape and spatial management : outline of problemspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Need_for_applying_GIS_methods.pdf662,79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons