Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10060
Title: Krahelska Halina
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: Halina Krahelska; nota biograficzna; pisarze śląscy
Issue Date: 2007
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 2" (S. 87-89). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nota biograficzna Haliny Krahelskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10060
ISBN: 978-83-226-1650-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Krahelska_Halina.pdf399,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons