Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10065
Title: Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki
Authors: Kałuża, Anna
Keywords: estetyka; krytyka; poezja
Issue Date: 2011
Publisher: Instytut Mikołowski
Abstract: "Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji" ("Great Victories. Common Affairs of Aesthetics, Criticism and Poetry") koncentrują się na trzech zagadnieniach wywołanych współczesną polską poezją. Rozdział I "Przestrzeń publiczna" dotyczy tych strategii poetyckich i wytworzonych przez nie form podmiotowości, które wpisują poezję jako nieneutralną aktywność w obrębie działań pochodzących z porządku społecznego. W rozdziale drugim analizuję współtworzenie się różnych obszarów nazywanych bio-przestrzenią. Trzeci rozdział zatytułowany "Dyskryminacje i emancypacje" poświęcony jest konsekwencjom prezentowania w tekstach poetyckich podmiotów jako dyskryminowanych , kolonizowanych i prześladowanych. Czwarty rozdział to próba meta-krytycznego wartościowania tekstów poetyckich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10065
ISBN: 978-83-60949-97-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaluza_Wielkie_wygrane.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.