Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1009
Tytuł: Mieszczańskie mowy weselne ze Lwowa
Autor: Barłowska, Maria
Słowa kluczowe: mowy weselne; oratorstwo
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, R. Ryba (red.), "W kręgu rodziny i prywatności" (S. 62-79). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Sarmackie Theatrum;7
Abstrakt: In the article, an analysis of a few wedding orations, preserved in manunscripts and obtained from Lwow rich bourgeoisie of the 17th century, has been conducted. Among them the so far unknown variations have been found: a speech delivered while the groom leads the bride out of the house and, an oration in which the groom requests for a permission to marry the bride, thus far documented only as an exemplary form. The most characteristic elements of the bourgeoisie speeches have been indicated: the introduction of the erotic theme, and references to welfare and morals of the society. An interesting trope of a relation to the literary culture of Russian lands is provided by the quotations from Sielanki of Szymon Szymonowic.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1009
ISBN: 9788380122963
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Barlowska_Mieszczanskie_mowy_weselne_ze_Lwowa.pdf469,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons