Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10097
Title: Czasowniki inicjalne w języku polskim - staropolszczyzna i współczesność
Authors: Pastuch, Magdalena
Stawnicka, Jadwiga
Keywords: czasowniki inicjalne; język polski; współczesność; staropolszczyzna; gramatyka
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 1, Funkcjonowanie języka" (S. 26-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article is devoted to a characteristic of initial verbs in Old and Modem Polish. It consists of three parts. The first of them presents a division of initial verbs based on the literature of the subject and lexicographic sources. In the second part a division of initial verbs in Modem Polish was proposed. The third part, on the other hand, presents the situation of initial verbs in Old Polish. The authors pay attention to differences between Polish and Russian initial verbs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10097
ISBN: 978-83-226-1598-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastuchowa_Czasowniki_inicjalne_w_jezyku_polskim.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons