Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10097
Tytuł: Czasowniki inicjalne w języku polskim - staropolszczyzna i współczesność
Autor: Pastuch, Magdalena
Stawnicka, Jadwiga
Słowa kluczowe: czasowniki inicjalne; język polski; współczesność; staropolszczyzna; gramatyka
Data wydania: 2008
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 1, Funkcjonowanie języka" (S. 26-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to a characteristic of initial verbs in Old and Modem Polish. It consists of three parts. The first of them presents a division of initial verbs based on the literature of the subject and lexicographic sources. In the second part a division of initial verbs in Modem Polish was proposed. The third part, on the other hand, presents the situation of initial verbs in Old Polish. The authors pay attention to differences between Polish and Russian initial verbs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10097
ISBN: 978-83-226-1598-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pastuchowa_Czasowniki_inicjalne_w_jezyku_polskim.pdf1,01 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons