Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10108
Title: Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku : edycja źródeł
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: kościół katolicki; PRL
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 42, z. 1 (2009), s. 209-226
Abstract: Na lata 1950-1953 przypada w Polsce największe nasilenie walki komunistów z Kościołem rzymskokatolickim. Otwiera go fronda w szeregach duchowieństwa, znana w historii pod nazwą ruchu Ksieży Patriotów, a zamyka – zatrzymanie i internowanie Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. I jest to moment, w którym komuniści sądzą, że kontrolują Kościół, a może nawet uważają, że zbliża się chwila stworzenia Kościoła narodowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10108
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Okolicznosci_wyboru_ks_Filipa_Bednorza.pdf357,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons