Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10110
Title: Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca
Authors: Myszor, Jerzy
Burzywoda, Urszula
Keywords: pieśni pątnicze; Jan Kupiec
Issue Date: 1982
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 15 (1982), s. 243-271
Abstract: [...] Publikowane niżej pieśni pątnicze pochodzą ze zbioru należącego do Jana Kupca. Jan Kupiec, żyjący w latach 1841—1909, śpiewak łącki od roku 1867, należy do znanych i cenionych śląskich poetów ludowych drugiej połowy XIX wieku1. Zbiór, z którego pochodzą publikowane pieśni pątnicze, jest znany w literaturze przedmiotu pod nazwą Zbiór pieśni religijnych i ludowych z lat1856—1898. Nie jest to jednak precyzyjny tytuł2. Z tego zbioru zostało już wydrukowanych kilka fragmentów3. Jak dotąd nie ukazały się drukiem żadne pieśni religijne z tego zbioru. Pieśni religijne wchodzące w skład Pieśni ludowych i kościelnych rzadko znaleźć można w dziewiętnastowiecznych kancjonałach i modlitewnikach śląskich. Jan Kupiec zaczął zbierać pieśni kościelne i ludowe mając 15 lat. Młody zbieracz, posługując się niewprawionym jeszcze językiem polskim, spisywał te pieśni na jarmarkach, odpustach, głównie na wsiach śląskich, ale zapuszczał się także na Morawy*. Niektóre z tych pieśni zostały opatrzone przypisem autora „te pieśni należą się Jonkowi Gruszce, 1856".[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10110
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Piesni_patnicze_ze_zbioru_Jana_Kupca.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons