Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10112
Title: Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Ireny Sochy (Katowice, 20 listopada 2017 r.)
Authors: Świeżowska, Zuzanna
Keywords: Sprawozdanie; Irena Socha
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, Nr 2 (2018), s. 159-162
Abstract: Sprawozdanie z uroczystych obchodów pięćdziesięciolecia pracy dydaktycznej i naukowej Profesor Ireny Sochy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10112
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiezowska_Jubileusz_pracy_naukowej.pdf487,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons