Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10125
Title: Sługa Boży ks. Emil Szramek - proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej : nowe pytania i odpowiedzi : edycja tekstów źródłowych
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: Emil Szramek; Kościół na Górnym Śląsku
Issue Date: 1997
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 30 (1997), s. 249-271
Abstract: W ostatnich latach ożywiło się zainteresowanie osobą ks. Emila Szramka, i to z kilku powodów. Jednym z istotnych jest trwający od kilku lat proces beatyfikacyjny męczenników za wiarę Kościoła w Polsce 1939-1945. Do grona męczenników zaliczono dwóch katowickich duchownych: ks. Emila Szramka - proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach i ks. Józefa Czempiela - proboszcza z Hajduk Wielkich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10125
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Sluga_Bozy_ks_Emil_Szramek.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons