Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10126
Title: Lokalne media internetowe - transgraniczne czy przygraniczne? Przypadek Cieszyna
Authors: Kornacka-Grzonka, Monika
Keywords: Pogranicze; Media lokalne; Cieszyn
Issue Date: 2017
Citation: Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2017, nr 3, s. 185-200
Abstract: Pogranicze to często obszar specyficzny, gdzie obserwować można bezpośrednie ścieranie się odmiennych językowo, społecznie czy historycznie grup nieraz obciążonych negatywnymi stereotypami o sąsiadach zza granicy. Media lokalne mogą jednak ograniczać bądź niwelować wzajemne bariery utrudniające współistnienie. Cieszyn jest ciekawym przykładem miasta podzielonego między dwa państwa: Polskę i Czechy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy lokalne portale wykorzystują możliwości, jakie oferuje internet i umacniają stosunki, współpracę między oboma wspólnotami oraz wskazanie, jakie czynniki mogą mieć wpływ na ten proces.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10126
DOI: 10.25167/ppbs383
ISSN: 2353-3781
2545-160X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornacka-Grzonka_Lokalne_media_internetowe.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons