Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10155
Title: Gra w gramatykę : ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego
Authors: Loewe, Iwona
Rejter, Artur
Keywords: język polski; gramatyka; zadania i ćwiczenia; podręcznik
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Gra w gramatykę to propozycje ćwiczeń do gramatyki opisowej języka polskiego w pełnym jej zakresie: od głoski do tekstu. Polecenia przygotowano na podstawie materiałów reprezentujgcych wszystkie style funkcjonalne polszczyzny przełomu wieków. Ksigżka adresowana jest do studentów dziennych i zaocznych studiów polonistycznych oraz innych kierunków humanistycznych, jak również do prowadzących zajęcia z gramatyki opisowej. Z podręcznika skorzystają także uczniowie szkół średnich zamierzający podjąć studia polonistyczne bądź inne, w których programie uwzględniono gramatykę współczesnej polszczyzny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10155
ISBN: 8322611943
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loewe_Gra_w_gramatyke.pdf6,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons