Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10238
Title: "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości
Authors: Mazurkiewicz, Filip
Keywords: Biofikcja; Stefan Żeromski; Syzyfowe prace; Męskość hegemoniczna; Męskość bohaterska; Męskość ironiczna
Issue Date: 2016
Citation: Autobiografia. Literatura. Kultura. Media, 2016, nr 1, s. 13-23
Abstract: Tekst stanowi próbę odczytania debiutanckiej powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace jako biofikcji o dojrzewaniu do męskości. Jako biofikcji, czyli fikcji literackiej połączonej z doświadczeniem biograficznym. Powieść w sensie interpretacyjnym odczytuje się poprzez wprowadzenie, a następnie odrzucenie kategorii męskości hegemonicznej, powszechnie używanej w badaniach nad męskością prowadzonych na Zachodzie. W szczególnych warunkach braku suwerenności polskiego terytorium w XIX wieku kategoria ta okazuje się nie do utrzymania. W jej miejsce autor proponuje dwie inne kategorie: męskości bohaterskiej, będącej tragicznym lub fantazmatycznym rewersem męskości hegemonicznej, oraz męskości ironicznej, będącej równorzędną kategorią wobec tej pierwszej i będącej odmienną odpowiedzią na wyzwania stojące przed mężczyznami tamtych czasów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10238
DOI: 10.18276/au.2016.1.6-02
ISSN: 2353-8694
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurkiewicz_Syzyfowe_prace_Stefana_Zeromskiego.pdf408,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons