Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10265
Title: Psychologiczna praca z filmem "W głowie się nie mieści" (Inside Out)
Authors: Brol, Michał
Skorupa, Agnieszka
Keywords: Psychologia i film; Popularyzacja psychologii; Emocje w filmie animowanym; Psychology and movies; Popularization of psychology; Emotions in animated movie
Issue Date: 2017
Citation: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura" (2017, nr 2, s. 117-130
Abstract: Artykuł omawia znaczenie filmu animowanego W głowie się nie mieści (Inside Out) w kontekście wartości edukacyjnej, jaką ze sobą niesie. Analizie poddana zostaje treść filmu, która koncentruje się na roli emocji w życiu człowieka. Jednocześnie jako badacze i praktycy chcemy w niniejszym tekście podzielić się osobistymi refleksjami dotyczącymi pracy z filmem w ogóle i staramy się wytłumaczyć, dlaczego akurat ten konkretny film jest świetnym przykładem pokazującym wyzwania stojące przed każdym, kto zdecyduje się wykorzystać go w swojej pracy warsztatowej, terapeutycznej czy psychoedukacyjnej. The article focuses on the meaning of the animation Inside Out, especially concerning its educational message. Emotions in human’s life are the main topic of this analysis. Furthermore, we share our views on the psychological role of the movie used while teaching, that are based on the gained knowledge and practical experience. In addition to that, we intend to explain why work with this specific film makes such a great example of the challenges standing before everyone who has decided to use it in one’s workshops, therapy or psychoeducational work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10265
DOI: 10.24917/20837275.9.2.9
ISSN: 2083-7275
2391-4432
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brol_Psychologiczna_praca_z_filmem.pdf649,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons