Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1028
Tytuł: Spór o metodę w filozofii przełomu XIX i XX wieku
Tytuł równoległy: Folia Philosophica, T. 29 (2011), s. 111-151
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: Max Scheler; Leonard Nelson; neokantyzm; krytycyzm; neokantianism; criticism
Data wydania: 2011
Abstrakt: The starting point of the analysis provided in this paper is a discussion of how philosophical method is understood by Leonard Nelson who draws upon the lines of Jakob Friedrich Fries. From this perspective Nelson points out two ways of argumentation, two methods or standpoints: metaphysical and anthropological, objective- one and subjective-one, critical and genetic, epistemological and psychological or transcendental and psychological. These distinctions find their justification in concepts by philosophers with which Nelson polimicizes defending Fries’ standpoint: Kuno Fischer, Paul Natorp, Wilhelm Windelband, Carl Stumpf and Max Scheler. On the ground of analysis of their conceptions Nelson argues that admittedly they follow Kant, yet Kant — unlike Fries — has not included the psychological aspect of cognition.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1028
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Spor_o_metode_w_filozofii.pdf430,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons