Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10283
Title: Z problematyki udostępniania prezencyjnego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
Authors: Mateusiak, Renata
Keywords: udostępnianie prezencyjne; Czytelnia; CINiBA; kabiny pracy indywidualnej; Mediateka; Pracownia Komputerowa; Czytelnia Prasy Bieżącej; informatoria; obsługa czytelników; działalność bibliotekarzy
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia" (S. 149-174). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Zaprezentowano problematykę dotyczącą udostępniania prezencyjnego w CINiB-ie zarówno pod kątem oferowanych usług, jak i pracy bibliotekarzy. Opisano księgozbiór podręczny oraz statystykę Czytelni na poziomie pierwszym, procedury dotyczące udostępniania w systemie PROLIB oraz przyjęte rozwiązania organizacyjne, m.in. dotyczące rezerwacji kabin. Równocześnie przedstawiono inne rodzaje czytelń: Mediatekę, Pracownię Komputerową, Czytelnię Prasy Bieżącej. Zwrócono uwagę na działalność informacyjną i dydaktyczną bibliotekarzy dyżurujących w strefie wolnego dostępu. W charakterystyce potrzeb informacyjnych i oczekiwań czytelników odwołano się do wyników ankiety „Badania satysfakcji użytkowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10283
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateusiak_Z_problematyki_udostepniania_prezencyjnego_w_Centrum_Informacji_Naukowej.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons