Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10289
Title: Metatekstowy wymiar fragmentów zapowiadających (tzw. argumentów) Psałterza puławskiego
Authors: Rejter, Artur
Keywords: językoznawstwo historyczne; literatura staropolska; metatekst; Psałterz puławski
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.), "Śląskie studia lingwistyczne" (S. 227-237). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejszy artykuł jest propozycją opisu płaszczyzny metatekstowej komunikatu najstarszej piśmiennej doby w dziejach języka polskiego. Nie ulega wątpliwości, że jest to opis niekompletny z uwagi na wykorzystanie tylko jednego źródła. Prowadzona obserwacja innych zabytków języka polskiego z pewnością umożliwi dokładniejszą charakterystykę sfery „meta-” zawartej w tekście staropolskim. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10289
ISBN: 83-226-1204-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rejter_Metatekstowy_wymiar_fragmentow_zapowiadajacych.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons