Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10290
Title: Deskryptywne wypowiedzi nauczycieli na lekcji
Authors: Przybyla, Olga
Keywords: akty mowy; semantyka; komunikacja dydaktyczna
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, i J. Sobczykowa (red.), "Śląskie studia lingwistyczne" (S. 248-258). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Akty informatywne stanowią liczną grupę aktów mowy występującą w komunikacji dydaktycznej. Łączą w sobie wypowiedź DLA kogoś i DO kogoś1. Nierównorzędność relacji nadawczo-odbiorczych oraz uwarunkowania sytuacyjne wpływają na ich odrębny charakter. Przekazywanie wiedzy odnosi się do faktów, przedmiotów, zdarzeń - są to więc wypowiedzi DLA kogoś. Jednocześnie komunikat kierowany jest DO kogoś. Podkreśla się rolę nadawcy-nauczyciela wobec adresata-ucznia. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10290
ISBN: 83-226-1204-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Deskryptowe_wypowiedzi_nauczycieli_na_lekcji.pdf793,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons