Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1030
Title: Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990-2006
Authors: Gawlak, Monika
Keywords: Literatura słoweńska; Przekłady polskie; Bibliografia
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 2 (2010), s. 11-49
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1030
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlak_Bibliografia_przekladow_literatury_slowenskiej_w_Polsce.pdf665,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons