Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10318
Title: Wszystkiego najlepszego! : życzenia jako akty językowo-kulturowe : konwencja i kreacyjność.
Authors: Jędrzejko, Ewa
Kita, Małgorzata
Keywords: akty mowy; akty językowo-kulturowe; semantyka
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.), "Śląskie studia lingwistyczne" (S. 197-207). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jubileuszowy charakter niniejszego tomu skłonił nas do refleksji nad strukturą pojęciowo-językową życzenia i stylistyką dobrych życzeń jako konstrukcji składniowych i szczególnych aktów mowy, silnie zakorzenionych w kulturze i w tradycji polskiej grzeczności (choć zapewne nie tylko w tym obszarze). Uwagi te wpisują się jednak w rozległy krąg współczesnych badań lingwistycznych nad aktami mowy ujmowanymi z perspektywy pragmatyczno-kulturowej. [fragm. Tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10318
ISBN: 83-226-1204-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejko_Wszystkiego_najlepszego_zyczenia_jako_akty.pdf777,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons