Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10321
Title: Zima - językowe obrazowanie w wierszowanych tekstach dzieci
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: poezja dziecięca; zima w poezji dziecięcej; semantyka; literatura dziecięca
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.), "Śląskie studia lingwistyczne" (S. 104-114). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wybór tematyki przyrodniczej jest charakterystyczny nie tylko dla tekstów dziecięcych. Obliczenie wskaźnika prawdopodobieństwa empirycznego dla leksyki związanej z przyrodą w tekstach wierszy dzieci i w poezji współczesnej daje niemal identyczne wyniki. Przyroda jest tematem szczególnym w poezji. Dzieci wybierają ten temat intuicyjnie. Nazwy pór roku zajmują szczególną pozycję właśnie w wierszach tworzonych przez dzieci.[fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10321
ISBN: 83-226-1204-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Zima_jezykowe_obrazowanie_w_wierszach.pdf875,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons