Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1033
Title: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990-2006
Authors: Bahneva, Kalina
Mleczko, Joanna
Genew-Puhaleva, Iliana
Keywords: Literatura polska; Przekłady bułgarskie; Bibliografia
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 3 (2012), s. 35-143
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1033
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahneva_Bibliografia_przekladow_literatury_polskiej_w_Bulgarii.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons