Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10331
Title: Szafrańcowie herbu Stary Koń : z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce
Authors: Sperka, Jerzy
Keywords: Szafrańcowie; historia rodziny; polska średniowieczna; polityka
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Genealogię rodziny Szafrańców można obecnie wywieść od schyłku XII w. Do niedawna jednak ich przodkowie byli mylnie identyfikowani (na podstawie błędnej interpretacji źródeł z XIV i XV w.) z przedstawicielami rodu Toporów* i 2. Badania J. Kurtyki problem ten w dużym stopniu rozwiązały, zestawił on bowiem genealogię Starych Koni do końca XIII w. Dało mu to podstawy do odrzucenia tezy — z czym należy się zgodzić — zakładającej wspólne pochodzenie rodu Starych Koni i Toporów. Nie znalazł jednak bezpośrednich antenatów „pierwszego Szafrańca” (Piotra (1) Szafrańca występującego w źródłach od 1372 r.), których można by połączyć z pokoleniem panów z Niedźwiedzia z końca XIII w. Dowiódł jednak, że ci ostatni byli niewątpliwymi protoplastami rodziny Szafrańców." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10331
ISBN: 8322610122
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sperka_Szafrancowie_herbu_Stary_Kon_z_dziejow_kariery_i_awansu.pdf33,67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons