Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1034
Title: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990-2006
Authors: Filipek, Małgorzata
Majdzik, Katarzyna
Keywords: Literatura serbska; Przekłady polskie; Bibliografia
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 3 (2012), s. 259-283
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1034
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filipek_Bibliografia_przekladow_literatury_serbskiej_w_Polsce.pdf676,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons