Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10368
Title: Dziecięce obywatelstwo – między prawami dziecka a rzeczywistością
Other Titles: Children’s citizenship – between children’s rights and reality
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: dzieci; prawa dziecka; Partycypacja społeczna dzieci
Issue Date: 2018
Citation: Pedagogika Społeczna, Nr 4 (2018), s. 183-194
Abstract: Partycypacja społeczna dzieci należy do szczególnie dynamicznie rozwijających się w ostatnim dziesięcioleciu dyskursów pedagogicznych, w gruncie rzeczy będąc tematem wieloobszarowym, wielowymiarowym, interdyscyplinarnym. W tym kontekście pojawia się ona coraz częściej jako kwestia dyskutowana na konferencjach naukowych, naukowo-szkoleniowych oraz jako praktyka na tego typu spotkaniach. W tym właśnie podwójnym wymiarze partycypacja społeczna dzieci stała się przedmiotem i praktyką dyskusji uczestników Zjazdu Pedagogów Społecznych w Poznaniu w dniach 17–18 września 2018 roku dotyczącej dziecięcego obywatelstwa, partycypacji społecznej dzieci. Z jednej strony dyskutowana była w profilu różnych ujęć szczegółowych tematów i problemów dotyczących jej urzeczywistniania we współczesnej polskiej rzeczywistości edukacyjnej, kulturowej, a także politycznej, a z drugiej strony, była realizowana poprzez obecność i współdyskutowanie młodych ludzi z pedagogami badaczami akademikami i praktykami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10368
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Dzieciece_obywatelstwo.pdf337,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons