Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10385
Title: Szkoła przyszłości w społeczeństwie informacyjnym
Authors: Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Keywords: szkoła; przestrzeń informacyjno-edukacyjna; system edukacyjny
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Rusek, A. Górniok-Naglik, J. Oleksy (red.), "Oświata w otoczeniu burzliwym : migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji" (S. 407-424). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Szybki rozwój technik telekomunikacyjnych i informatycznych oraz inicjowane tym rozwojem zmiany w edukacji wymuszają od szkół nie tylko ciągłe doskonalenie warsztatu pracy, ale i zwiększanie atrakcyjności swojej oferty. Najlepszym sposobem kreowania wizerunku szkoły jest odpowiednie budowanie własnej przestrzeni informacyjnej, która dzięki osiągnięciom technologicznym może przybierać obecnie rozmaite kształty. Autorka niniejszego artykułu podjęła próbę analizy usystematyzowania pojęć związanych ze współczesnymi trendami rozwoju systemu edukacyjnego i placówki szkolnej w szczególności, jako podstawowej jednostki strukturalnej edukacyjnej, od której działalności zależy sukces kształcenia i los przyszłego pokolenia młodych ludzi ery wysokich technologii, telekomunikacji, MTV, przestrzeni wirtualnej, telefonów komórkowych, palmtopów i cyfrowego przekazu informacji. Analizę oparto na wykorzystaniu technologii informacyjnej: zmianach w podstawie programowej, przygotowaniu nauczycieli, tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej szkoły, jej struktury i metod przekazu informacji dostępnych zarówno w obrębie szkoły, jak i poza nią, z wykorzystaniem doświadczeń krajowych i zagranicznych, dokumentów kreujących współczesne i przyszłe trendy rozwoju systemu edukacyjnego ogólnie. W artykule przeprowadzona została próba skonstruowania modelu informacyjnego, obejmującego wszystkie elementy i podmioty będące częścią procesu dydaktycznego i życia typowej szkoły 2010 roku. (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10385
ISBN: 978-83-226-1676-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smyrnowa_Trybulska_Szkola_przyszlosci.pdf747,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons