Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10400
Title: Skąd wiemy, kto jest ważny (w literaturze najnowszej)
Authors: Uniłowski, Krzysztof
Keywords: literatura polska po 1989; krytyka literacka; komunikacja literacka
Issue Date: 2003
Publisher: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Citation: Pogranicza, nr 5 (2003), s. 9-19
Abstract: Artykuł stawia teże, że w polskim życiu literackim dominuja postawy zachowawcze, podtrzymujące sposób myslenia o literaturze, który został wypracowany jeszcze w latach osiemdziesiątych, wraz z ostatecznym odrzuceniem estetyki awangardy. Z debiutantów lat 90. sukces odnieśli wyłączni ci autorzy, których twórczość konweniowała z tradycyjnym myśleniem o literaturze, zaś w krytyce dominowały postawy oportunistyczne. Sądy krytyków jedynie potwierdzały hierarchię wytworzoną w zdepersonalizowanym obiegu na przecięciu biznesu wydawniczego, masowych mediów, koniunktur ideowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10400
ISSN: 1233-3654
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unilowski_Skad_wiemy_kto_jest_wazny.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.