Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10401
Title: Zmiana znaczenia czy zmiana użycia? : o niektórych problemach z opisem czasowników staropolskich
Authors: Pastuch, Magdalena
Keywords: językoznawstwo historyczne; semantyka; język staropolski; język współczesny
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.),"Śląskie studia lingwistyczne" (S. 157-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W niniejszym artykule chciałabym zasygnalizować niektóre problemy pojawiające się w trakcie opisu czasowników staropolskich - ich znaczenia, wchodzenia w związki z imiennymi częściami mowy, oraz ograniczeń pragmatycznych, które dotyczą ich współczesnych odpowiedników. Wszystkie te zagadnienia są bardzo obszerne i wymagają dogłębnych studiów sejmantycznych, leksykalnych i pragmatycznych. W moim szkicu zajmę się tylko wybraną grupą czasowników o wspólnej cesze: zarówno w słowniku najdawniejszej polszczyzny, jak i w słowniku polszczyzny najnowszej mają taką samą definicję. Skłania to do zastanowienia, czy rzeczywiście można ich używać współcześnie tak samo jak pięć wieków temu, czy definicje słownikowe dają wystarczającą informację o ich miejscu w języku. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10401
ISBN: 83-226-1204-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastuchowa_Zmiana_znaczenia_czy_zmiana_uzycia.pdf578,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons