Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1042
Tytuł: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu "Indże" Jordana Jowkowa)
Autor: Mleczko, Joanna
Słowa kluczowe: Jordan Jowkow; Opowiadania bułgarskie; Przekłady polskie
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 2, cz. 1 (2011), s. 53-60
Abstrakt: The article focuses on a translation characterized by the occurrence of elements derived from a foreign culture. It displays translation procedures employed by a Polish translator of the Bulgarian short story Indzhe by Y. Yovkov, with its plot deeply rooted in the context of Turkish slavery. The translation procedures introduced in the target text aim to preserve the maximum linguistic and cultural elements occurring in the source text. Particular attention has been paid to the introduction of loan words derived from Eastern languages (orientalisms common for both languages and typical of Bulgarian language), the way of depicting Turkish and Bulgarian specific names (direct transfer, translation), as well as the use of paraphrase in the translation process of foreign cultural contents.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1042
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mleczko_Granice_egzotyzacji.pdf586,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons