Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10425
Tytuł: Etudes qualitatives sur la participation a la culture
Autor: Świątkiewicz, Wojciech
Słowa kluczowe: socjologia; badania jakościowe; kultura; uczestnictwo w kulturze
Data wydania: 1987
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wódz (red.), "Problemes de la sociologie qualitative" (S. 173-189). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Uczestnictwo w kulturze jeBt zwykle kojarzone z wykazami częstotliwości korzystania z określonych form manifestacji kulturalnych, a więc korzystania z kina, teatru, czy też mierzone liczbą przeczytanych książek. Oczywiste jest, że stosowane są tu techniki ilościowe. Istnieje jednak i formuła badań jakościowych, na którą właśnie zwraca uwagę autor. Można tu wymienić formułę socjolingwistyczną, gdzie pytanie jakościowe polegać będzie na odczytywaniu rozumienia poszczególnych przekazów kultury. Autor za taką jakościową formułę uważa też analizę wpływu kultury symbolicznej na kształtowanie osobowości społecznej. Jego zainteresowanie koncentruje się na wymogach metodologicznych takich badań, przy czym, doceniając możliwość korzystania z nowoczesnej techniki (np. zapisu magnetofonowego czy nawet zapisu video) , nie można nie zauważać problemów teoretycznych związanych z opracowaniem wyników takich badań i możliwościami ich generalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10425
ISBN: 8322602049
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swiatkiewicz_Etudes_qualitatives_sur_la_participation.pdf1,12 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons