Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10426
Title: Zastosowanie nowoczesnych metod geofizycznych w monitoringu i inżynierii środowiska
Authors: Idziak, Adam
Keywords: środowisko; ochrona środowiska; metody geofizyczne; monitoring środowiska; inżynieria środowiska
Issue Date: 1997
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nakonieczny, P. Migula (red.), "Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 5" (S. 111-126). Katowice : Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Abstract: "Skażenie środowiska naturalnego przejawia się zmianami własności fizykochemicznych składających się na nie elementów: gleby, skał i wody. Geofizyka, jako nauka badająca własności fizyczne geosfery, posługuje się szerokim wachlarzem metod badawczych, które mogą być stosowane w ochronie środowiska. Duża czułość i dokładność współczesnych przyrządów geofizycznych, możliwość zautomatyzowania pomiarów, rozwój metod interpretacji i prezentacji wyników badań sprawiają, że pomiary geofizyczne stanu środowiska stosowane są coraz powszechniej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10426
ISBN: 83-904174-0-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Idziak_Zastosowanie_nowoczesnych_metod_geofizycznych_w_monitoringu.pdf925,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons