Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1046
Tytuł: "Gottland" Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja : przypadek Ludvika Vaculika
Autor: Mroczek, Izabela
Słowa kluczowe: Mariusz Szczygieł; Gottland; Przekłady czeskie
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 2, cz. 1 (2011), s. 203-212
Abstrakt: Mariusz Szczygieł’s Gottland presents Czech modern history by descripting “private stories” of people, that are unknown or slightly known in Poland. Among them we can find: Tomáš Bat’a, Lída Baarová, Otakar Švec, Karel Fabián, Marta Kubišová and Evald Schorm. Czech critiques underline, that this book shows the character of Czech nation, is a mirror of Czech complexes and traumas. An enormous popularity of Gottland in Czech Republic proves, that Czechs still need publications, which could help with describing their modern identity and their position among European nations. Despite of its popularity, we can find many differences between original text and its Czech translation made by Helena Stachová: not only in dates and names, but also in citations and dialogues introduced to Polish book in Mariusz Szczygieł’s translation from Czech language.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1046
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mroczek_Gottland_Mariusza_Szczygla_w_czeskim_przekladzie.pdf522,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons