Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10513
Title: Stereotypy w dowcipach macedońskich
Authors: Błaszak, Magdalena
Keywords: Steretypy; Komizm; Dowcip
Issue Date: 2016
Citation: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 2016, nr 32, s. 137-146
Abstract: Artykuł Stereotypy w dowcipach macedońskich ma na celu ukazanie, że dowcipy powstają dzięki stereotypom, są przez nie utrwalane i rozpowszechniane. Stereotypy występują w każdej grupie społecznej, przekazują tradycję społeczną z pokolenia na pokolenie, pomijając fakt, że dany obraz grupy przez wiele lat ewoluował. Autorka w artykule podaje przykłady macedońskich dowcipów o różnych grupach narodowych, społecznych czy etnicznych. Na tej podstawie przedstawia zarówno uprzedzenia Macedończyków występujące na przykład w stosunku do określonych narodowości, jak i pozytywne postrzeganie tych nacji. Przedmiotem badań są dowcipy zaczerpnięte z macedońskich stron internetowych, a zastosowana przez autorkę metoda badawcza pozwala na klasyfikację treści według różnych rodzajów stereotypów: etnicznych, narodowych, klas zawodowych czy grup społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10513
DOI: 10.14746/psj.2016.32.11
ISSN: 2082-9825
2450-0259
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blaszak_Stereotypy_w_dowcipach_macedonskich.pdf547,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons