Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10520
Title: Ryczka i szolka
Authors: Nawarecki, Aleksander
Keywords: mniejszości Polska Śląsk, Górny (region) 1945-; Śląsk, Górny (Polska ; region) obyczaje i zwyczaje 1945; wspomnienia
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Woźniczka (red.), " Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej" (S. 239-248). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Życie codzienne na Śląsku, więc moje życie na Śląsku, to codzienność przeżywana niegdyś w moim katowickim, śląsko-kresowym, pół-śląskim domu rodzinnym. Aby cokolwiek o niej powiedzieć, muszę z „archeologicznym” wysiłkiem cofnąć się w głąb dzieciństwa, aż do przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, by skończyć na początku siedemdziesiątych, kiedy przestając być chłopcem, poluzowałem więzi z domowym rytmem. Co w tej codzienności było śląskie? Zapewne to wszystko, co odbiegało od ogólnopolskiego kanonu, ściślej - to, co pasowało do moich śląskich dziadków, ciotek i wujków, a kresowym dziadkom i stryjostwu wydawało się obce czy nawet egzotyczne. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10520
ISBN: 83-226-1513-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawarecki_Ryczka_i_szolka.pdf534,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons