Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1053
Tytuł: Przekraczając granice : problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw
Autor: Pycia, Paulina
Słowa kluczowe: vulgarism; taboo; translation; equivalence; Vedrana Rudan
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 3, cz. 1 (2012), s. 135-148
Abstrakt: In this article the problem of taboo words, defined as curses and vulgarisms, appearing and translating is analysed. The source of investigated taboo words is Vedrana Rudan’s novel titled Uho, grlo, nož and its Polish translation Ucho, gardło, nóż. It’s surprising and interesting that the investigated discourse is basically character’s idiolect — woman’s idiolect. The analysis describes the types of taboo words and expressions and presents various methods of their translation. It proves that vulgarisms occur in the Croatian text more frequently and in the Polish one they are in most cases euphemized or ignored.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1053
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pycia_Przekraczajac_granice.pdf483,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons