Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1059
Tytuł: Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie "Synowej" Georgiego Karasławowa
Autor: Mleczko, Joanna
Słowa kluczowe: stereotype; traditional Bulgarian wedding; note; direct transfer; equivalence
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, cz. 1 (2013), s. 61-71
Abstrakt: Article addresses issues related to the ways (note, a direct transfer, equivalence) of rendering in translation selected elements of stereotypical traditional Bulgarian wedding (at the level of the operational plane — relation between representatives of both sexes, leading to the selection of candidates for the wife, objective code — sweet rakija as a symbol of virginity of the bride and verbal code — addressative phrases in relations between husband and wife).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1059
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mleczko_Bulgarska_obrzedowosc_weselna_w_przekladzie.pdf630,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons