Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10597
Title: "Gud har forste Priorytet", czyli między teologiem a poetą
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: poeta; teolog
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Borkowska, M. Nitka (red.),""Zobaczyć świat w ziarenku piasku..." : o przyjaźni, pamięci i wyobraźni : tom jubileuszowy dla Profesora Tadeusza Sławka"(S. 127-135). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Poeta staje się poetą przez ufność, że ma sens jego słowo i wizja. Nie jest sztukmistrzem. Nie jest prestidigitatorem, który z rękawa dobywa metafory, nie zabiega o kuglarski popis hendiadysem na poczekaniu bądź o nieprawdopodobne wygibasy paronomazji w wielosłowiu. Ufność i poufałość (a także poufność!) wiele poetę kosztują. Poufałość jest trudna, bo potrzebuje przyjaciela, a nie publiczności. Jest jak śmiertelna walka, agonia - umrzeć można tylko samemu i samotnie, bez audytorium." (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10597
ISBN: 978-83-226-1645-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Gud_har_forste_Priorytet_ czyli_miedzy_teologiem_a_poeta.pdf632,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons