Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1071
Title: Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007-2012
Authors: Cieślar, Joanna
Gawlak, Monika
Keywords: Literatura słoweńska; Przekłady polskie; Bibliografia
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, cz. 2 (2014), s. 419-450
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1071
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cieslar_Bibliografia_przekladow_literatury_slowenskiej_w_Polsce.pdf749,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons