Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10713
Title: Globalizm a regionalizm
Authors: Iwanek, Jan
Keywords: globalizm; regionalizm
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański i M. Stolarczyk (red.)."Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji" (S. 79-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Powiada się, że świat po wydarzeniach 11 września 2001 roku wyszedł zmieniony, stał się inny, zaczął żyć w nowej epoce. Symbolika, jaka się kojarzy z samym atakiem na World Trade Center, dotyczy akcentowania nowych podziałów świata. Choć wielu stara się unikać sądów konfrontujących ludzi, pojawiają się z niemałą siłą i upowszechniają przekonania o konflikcie wyznawców dwóch wielkich religii światowych: islamu i chrześcijaństwa. Nierzadko mówimy o „fundamentalizmie islamskim” jako synonimie „muzułmańskiego terroryzmu” albo też „terroryzmu globalnego”." (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10713
ISBN: 83-226-1229-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Globalizm_a_regionalizm.pdf539,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons