Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10720
Title: Retoryka i melancholia : o poezji Jana Lechonia
Authors: Kisiel, Joanna
Keywords: poezja polska; Lechoń, Jan (1899-1956) - krytyka i interpretacja; Lechoń, Jan (1899-1956) - bibliografia
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Propozycja lekturowa przedstawiona w mojej pracy obejmuje całość lirycznego dorobku poety, począwszy od tomów młodzieńczych, a skończywszy na ostatnich emigracyjnych wierszach. Istotne dla przyjętego modelu czytania jest spojrzenie na Lechoniowe utwory z dwu przeciwstawnych perspektyw. Jedna z nich pozwala na badanie porządku sformalizowanego, konwencjonalnego, ponadjednostkowego, przyjmując drugą, można śledzić zapis indywidualnego doświadczenia, kreację jednostkowej świadomości. Połączenie tych dwu porządków, ich nierozerwalny związek, wreszcie napięcia między nimi to charakterystyczne cechy poezji Lechonia. [fragm..tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10720
ISBN: 83-226-1043-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisielowa_Retoryka_i_melancholia_o_poezji_Jana_Lechonia.pdf10,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons