Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10732
Tytuł: Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów – wyniki badań ankietowych. Część II: Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów
Autor: Sitarz, Olga
Jaworska-Wieloch, Anna
Lorek, Dominika
Sołtysiak-Blachnik, Anna
Zawiejski, Piotr
Słowa kluczowe: mediacja; pokrzywdzony; sprawca; sędzia; prokurator; prawo karne
Data wydania: kwi-2012
Źródło: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 4 (2012), s. 123-148
Abstrakt: Artykuł stanowi drugą część opracowania prezentującego wyniki badań opinii stron postępowania, sędziów i prokuratorów na temat mediacji w sprawach karnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10732
ISSN: 1506-1817
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitarz_Mediacje_karne_w_opiniach_stron_postepowania_Cz_2.pdf534,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons