Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10732
Title: Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów – wyniki badań ankietowych. Część II: Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów
Authors: Sitarz, Olga
Jaworska-Wieloch, Anna
Lorek, Dominika
Sołtysiak-Blachnik, Anna
Zawiejski, Piotr
Keywords: mediacja; pokrzywdzony; sprawca; sędzia; prokurator; prawo karne
Issue Date: Apr-2012
Citation: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 4 (2012), s. 123-148
Abstract: Artykuł stanowi drugą część opracowania prezentującego wyniki badań opinii stron postępowania, sędziów i prokuratorów na temat mediacji w sprawach karnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10732
ISSN: 1506-1817
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Mediacje_karne_w_opiniach_stron_postepowania_Cz_2.pdf534,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons