Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1074
Tytuł: The phonological functions of segmental and subsegmental duration
Autor: Porzuczek, Andrzej
Rojczyk, Arkadiusz
Słowa kluczowe: segmental duration; subsegmental duration; phonological functions
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), "Topics in applied psycholinguistics" (S. 29-50). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper discusses the role segmental and subsegmental duration in the organization of a sound system in English and Polish. It analyses how duration contributes to signaling phonological phenomena such as voicing, words stress and word boundary. Special emphasis is put on cross-linguistic differences between English and Polish and how those differences emerge in the process of learning English by speakers of Polish.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1074
ISBN: 9788380124288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Porzuczek_The_phonological_functions_of_segmental_and_subsegmental_duration.pdf709,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons