Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10772
Title: Optyka kryształów dla geologów i gemmologów
Authors: Łapot, Włodzimierz
Keywords: polaryzacja światła; optyka kryształów; fale świetlne; światło
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Materiał zawarty w podręczniku tylko nieznacznie wykracza poza ramy uniwersyteckiego programu dydaktycznego. Został jednak tak pomyślany, by stanowił kompendium wiedzy z zakresu klasycznej optyki kryształów, niezbędnej w świadomym użytkowaniu podstawowych mineralogicznych, gemmologicznych i petrologicznych przyrządów optycznych. Temu celowi podporządkowano układ podręcznika oraz materiał ilustracyjny. Ograniczone ramy zmusiły jednak autora do dokonania niezbędnych uproszczeń i selekcji poruszanych wątków. Całkowicie zrezygnowano z omawiania bardziej zaawansowanych zagadnień i metod analizy widmowej. Bardziej szczegółowa prezentacja przekraczałaby planowaną objętość podręcznika. Czytelnicyzainteresowani wnikliwszym studiowaniem wybranych zagadnień powinni sięgnąć do oryginalnej, specjalistycznej literatury, przeważnie jednak obcojęzycznej (patrz: Literatura zalecana). W rezultacie, w stosunkowo niewielkiej objętościowo publikacji starano się pomieścić możliwie szeroki i spójny zasób niezbędnych informacji, przydatnych w powszedniej praktyce mineralogicznej, gemmologicznej i petrologicznej. Lepsze poznanie tej problematyki może być dobrą podstawą do studiowania zagadnień i metod bardziej zaawansowanych; może też być początkiem dalszych studiów nad mineralogią optyczną. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów geologii, specjalizujących się w mineralogii, gemmologii i petrologii, pragnących zapoznać się z najważniejszymi optycznymi metodami badania minerałów i skał. Może być także przydatny dla jubilerów, szlifierzy kamieni szlachetnych, chemików, biologów, ekologów, archeologów itp. Inicjatywę wydawniczą podjęto, by rozszerzyć treści prezentowane we wcześniej opublikowanym podręczniku Krystalooptyka z 1995 roku tego samego autora, w którym zawarto podstawy świadomego użytkowania mikroskopu polaryzacyjnego. Rysunki zamieszczone w książce są w wersji gwarantowanej przez autora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10772
ISBN: 83-226-1354-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapot_Optyka_krysztalow_dla_geologow.pdf11,64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons