Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1079
Tytuł: On the rise of the ordinal number "second" in the Middle English
Autor: Molencki, Rafał
Słowa kluczowe: other; second; late Middle English replacement
Data wydania: 2017
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 38 (2017), s. 137-144
Abstrakt: The article discusses the late Middle English replacement of the ordinal number other by the Romance loanword second. The major cause of the change was the ambiguity and polyfunctionality of the older native word. The study is based on the language material from the Dictionary of Old English Corpus, the Middle English Compendium and the Anglo-Norman Dictionary.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1079
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Molencki_On_the_rise_of_the_ordinal_number_second_in_the_Middle_English.pdf528,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons