Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10799
Title: Ryzyko a wartości : aksjologiczny wymiar podejmowania ryzyka
Authors: Spendel, Zbigniew
Keywords: ludzkie zachowania; ryzyko; podejmowanie ryzyka; zachowania ryzykowne; wartości
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Studenski (red.), "Zachowanie się w sytuacji ryzyka" (S. 35- 43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegogo
Abstract: Przedmiotem niniejszych rozważań jest próba przedstawienia wstępnych wyników studiów nad możliwymi oraz faktycznymi związkami zjawiska i pojęcia ryzyka ze światem wartości. Innymi słowy, chodzi o eksplorację aksjologicznych aspektów podejmowania ryzyka. Efektem takiej eksploracji będzie wskazanie form i kierunków powiązań zachowań ryzykownych, sposobów ich pojmowania, a także istoty ryzyka z szeroko rozumianymi wartościami. Ze względu na szkicowy charakter obecnego przedsięwzięcia, w punkcie wyjścia nie zostaje przyjęta jakaś konkretna teoria wartości. Wieloznaczność pojęcia „wartości” wprawdzie w znacznym stopniu utrudnia poszukiwanie wspomnianych związków ryzyka z tym pojęciem, niemniej jednak oparcie się na określonej koncepcji aksjologicznej byłoby nieuzasadnionym ograniczeniem i zawężeniem kręgu poszukiwań. Podobnie ma się zresztą sprawa z pojęciem „ryzyko” - nie wydaje się możliwe wskazanie powszechnie uznawanej i nie budzącej wątpliwości jego definicji[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10799
ISBN: 8322614098
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spendel_Ryzyko_a_wartosci.pdf534,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons