Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10801
Title: Filozofia jako myślenie historyczne : spór o filozofię współczesną
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: filozofia współczesna; Czesław Głombik; filozofia
Issue Date: 1998
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Bańka, B. Szubert (red.), "Przybliżanie przeszłości : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej" (S. 112-120). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Gdy uświadamiamy sobie, jak trudno znaleźć jedną filozoficzną tezę, która byłaby prawdziwa dla wszystkich zajmujących się filozofią, wówczas zadajemy sobie zarazem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Próba odpowiedzi zdaje się wskazywać na specyfikę filozofii, rozumianej jednak odmiennie od potocznego ujmowania jej sensu, celu, przedmiotu i metody. Dopiero wówczas wyzwolenie z myślenia potocznego jawi się początkiem filozofii, u której źródeł staje się przed pytaniem o znaczenie i sens wiedzy historycznej. Należy wszakże zastrzec, że nie jest oczywiste również to, iż wartość wiedzy historycznej nie podlega dyskusji. Znamy z historii filozofii przykłady myślicieli, którzy jej nie znali, a mimo to weszli na stałe do kanonu filozofii. W równym stopniu krytyka filozofii z pozycji postmodernizmu jest przede wszystkim krytyką tradycji filozoficznej. Skądinąd wiemy na szczęście o tym, iż wielkość szkoły filozofowania polega w dużej mierze na wskazaniu, że filozofia musi znaleźć oparcie w autorytetach1. Wydaje się, że bez nich nie ma filozofii, chociaż z równą pewnością można i należy zastrzec, iż dziś nie jest to teza powszechnie uznawana[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10801
ISBN: 8322608411
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Filozofia_jako_myslenie_historyczne.pdf655,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons