Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10805
Title: Europejskie standardy ustrojowe : samorząd, autonomia, federalizm
Authors: Iwanek, Jan
Keywords: globalizacja; regionalizacja; decentralizm; segmentacja; federalizm; autonomia; samorząd
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, O. Szura (red.), "Proces integracji Polski z Unią Europejską" (S. 165-175). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W literaturze coraz częściej pojawiają się głosy o zanikaniu różnic między państwem unitarnym a federalnym. Jeśli dyskusję ograniczyć do analizy normatywnej na gruncie prawa konstytucyjnego (państwowego, politycznego) czy administracyjnego, to dyskusja taka, rzecz jasna, jest bezprzedmiotowa. Stanowisko ustrojodawcy zawarte w normach konstytucyjnych pozostaje tu rozstrzygające. Trudno bowiem określać jako federalne państwo uznane przez konstytucję za jednolite. Tym bardziej że pojęcia foedus i foederatio związane są przede wszystkim z naukami prawniczymi, a politologia nie dysponuje ogólną teorią federalizmu7[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10805
ISBN: 8322610399
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Europejskie_standardy_ustrojowe.pdf695,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons